Site-ul oficial al comunei Cenad

Látnivalók

Cenad – small town in Timiș County

Csanád 
 
GPS coordinates (Town Hall): 46 08 15.46 N 20 35 02.86 E
 
Csanád község, az ókori Urbs Morisena (Marosvár) folytatója, Temes megye nyugati részén, a Maros folyó bal partján helyezkedik el, a magyar határ mellett. Északkeleten Egres faluval, délkeleten Szárafalva községgel, délen Nagyszentmiklós várossal, délnyugaton Óbesenyő községgel, nyugaton Óbéb községgel határos.
A helység a 6-os főút mentén helyezkedik el, a csanádi határátkelőhelytől 8 km-re. Csanád Temes megye egyedüli határátkelőhelye Magyarország felé.
Az emberi jelenlét Csanád község területén az újkőkor idejéből, kb. 7000 évvel ezelőttrőlbizonyított. A Starcevo-Körös, Vinca, Tisza és Tiszaalpár kulturák több ponton fellelt leletei igazolják az emberi jelenlétet az illető korokban.
A következő korból, a bronzkorból háztartási tárgyak és temetkezési urnák maradtak fenn. 
A római korból számos lelet maradt fenn, kerámia, szerszámok, különféle építkezésekből származó téglák egyes római légiók pecsétjével és több római császár által kibocsájtott pénzérme. Későbbi felfedezések megerősítették a bizánci hatást és egy település létét a VIII-IX. század folyamán.
A feudalizmus fejlődésében a bánságnak nagyon fontos szerepe volt; és a bánságban Csanád töltötte be a főváros szerepét.
Románia mai területén az első monostor Csanádon volt 1002-ben és Keresztelő Szent János tiszteletére volt felszentelve és keleti szerzeteseké volt.
1030-ban Csanádon létesült Románia területén az első iskola, ahol latin nyelven papokat képeztek.
Miután István király elfoglalja Marosvár várát és városát, a helység Csanád nevet kapja. Itt alakul meg a csanádi püspökség első püspöke, a velencei Gellért, vezetésével, akit 1083-ban szentté avattak. Őt tartják az első írónak Románia mai területén.
A török uralom után a helység fontossága csökken és a püspökség elköltözik Szegedre, majd Temesvárra.
 
 

Cenad – Saint Gerard's Monument

A Szent Gellért szobor
 
GPS Coordinates: 46 08 17.40 N 20 35 11.72 E
 
Szerkezetében és méretei által a legimpozánsabb emlékmű Csanádon. A szobor Szent Gellértet ábrázolja természetes méretben, a messzeségbe tekintve, jobb kezét a szívére helyezve, bal kezében a püspöki pásztorbot. Mellette egy szár-nyas gyermekangyal. A talapzat 3,5-4 m magas és a szemközti oldalán egy vörösmárvány tábla. 
1807-ben Kőszeghy László püspök egy obeliszket emeltetett azon a helyen ahol a Szent Gellért székesegyház álhatott. Náko Sándor gróf birtokának intézője az obeliszket ledöntette, mondván hogy mer más az ő birtokán intézkedni.
A  püspök  bepanaszolta a  grófot a pápánál  és gróf, hogy  kiengesztelje  a  pápát 1816-ban felállíttatta a Szent Gellért szobrot.
 
 

Cenad – Saint Gerard’s sarcophagus

Szent Gellért Szarkofág
 
GPS coordinates: 46 08 17.40 N 20 35 11.72 E
 
A pozsonyi krónikák Gellért püspökké szentelését 1030-ban említik, ebben az évben alakult meg tehát a csanádi egyházmegye és püspöksêg.
Alapítója Szent István, Magyarország első keresztény királya aki 1030-ban Gellértet püspökké nevezi ki az új egyházkerület élére. Gellért, aki Velencében született, megszervezi a csanádi (akkor még Marosvár) egyházkerületet. Az első papok egyben az újonnan beindított papi iskola tanárai is. 
Ez az iskola volt az első ilyen Románia területén. Ebben az időben Csanádon létezik a püspöki palota, a székesegyház, a papi iskola és még két templom. Gellért a Duna-Tisza-Maros-Kárpátok által közrefogott térségben számos egyházkerületet alapít, templomot emeltet és nagyon sok pogányt megkeresztel.
Szent Gellért több vallásos művet írt, melyek közül egyetlen egy maradt fenn a következő címmel: „Deliberatio Gerardi Morisenae Aecclesiae Episcopi Hymnum Trium Puerorum ad Isingrimum Liberalem“. Ez a müncheni Nemzeti Könyvtárban található és részben lefordították román nyelvre is „A világ harmóniája“ címmel.
Szent Gellért élete tragikus véget ért. Miközben Budán tartózkodott 1046 szeptember 24-én, miután a többi püspökkel közös misét celebrált és elindult hazafelé, Gellértet elfogják a lázadók és ledobják a róla elnevezett hegyről. Testét 1053-ban Csanádra szállították, ahol a régi katedrálisában egy egyszerű kőszarkofágban helyezték örök nyugalomra. Ez a szarkofág ma is megvan és mint relikviát őrzik. 1083-ban Gellértet szentté avatják és testét Budára, majd Muranoban  szülőhelyén, a Szent  Donát templomban helyezik el. Az Unirii téren, a Temesvári Dómban egy csigolya található Szent Gellért testéből, mely a jobboldali oltárnál van elhelyezve.
2000-től a szarkolfág Úr Asztala-ként szolgál a csanádi római-katolikus templomban.
 
 

Cenad – The Morisena Monastery

Morisena kolostor
 
GPS coordinates: 46 06 50.86 N 20 35 33.13 E
 
A kolostor búcsúja június 24-én, Keresztelő Szent János születésének ünnepén van.
2003-ban alapították, mert Csanádon (a régi Marosváron) 1002 körül létezett egy monostor, ahol keleti szerzetesek éltek, mely a legkorábbi okiratokkal igazolt monostor hazánk területén. Úgy gondolták, hogy egy kolostor jelenléte ezen a részen hozzájárulna a vallásos élet feléledéséhez.
 
2005 június 24-én Lucian Lugojanul püspök-vikárius felszentelte a templomot. Ugyanakkor megáldotta a lakóépületet és a nyári oltárt, melyek egy korábbi szántóföldön épültek fel.
 
 

Cenad – The Town Museum

Községi múzeum
 
GPS coordinates: 46 07 55.42 N 20 35 21.53 E
 
A múzeumot 2005 december 3-án avatták fel a „Concordia Cenad“ helyi kulturális egyesület évi ünnepsége alkalmából és egy 1890-ben épült épületben helyezkedik el. A kiállítás tartalmaz egy több mint 200 tárgyból álló etnográfiai és helytörténeti gyüjteményt, melyet a helyi lakosok adományoztak. A kiállított tárgyak a helyi történelem tanui az újkőkortól a kommunizmus térnyeréséig. A legértékesebb leletek közül megemlíthetjük a XI. század idején épült középkori templomok épületelemeit. Az új kulturális központ felépülése után oda fog költözni a múzeum is.
A múzeum hétfőtől péntekig, 8 és 12 óra között látogatható. Külön kérésre más időpontban is megtekinthető.
 
 

Cenad – The Big Island

Nagy Sziget
 
GPS Coordinates: 46° 8'42.03"N  20°39'5.48"E
 
A csanádi Nagy Sziget egyike a természetes rezervátumoknak, melyek tagjai a Maros-völgy Nemzeti Parknak. Területe 3 hektár.
Csanád község közigazgatási területén található és nemzeti védett övezetté lett nyilvánítva az itt található biodiverzitás nyomán.
A védett övezet optimális életfeltételeket biztosít számos vizimadárnak : szürke gém, sárga gèm, nagy kócsag, kisbukó, fehér gólya, fekete gólya és különféle vadkacsa és vadlibafajok.A növényzet jellemző a nedves környezetre, főleg fűz és nyár található. 
Földtani és földszerkezeti szempontból főleg a homokpadok és agyagos ülepedések jellemzőek.
 
 

Cenad - The Forest Reservation

Erdő rezervátum
 
GPS Coordinates: N46 09.176 E20 34.016
 
A csanádi erdő természetes rezervátum egy védett terület mely tagja a Maros-völgye Természetes Parknak és 310,5 hektáron terül el. Ez magában foglalja a Maros bal oldali völgyét, mely vízjárta területekből, vizekből, rétekből és erdőkből áll. 
A védett terület otthona egy változatos erdőnek, mely főleg tölgy, kőris, fűz és nyár, fűféléknek és a nedves élettérre jellemző állatvilágnak.
 
 
 
 
 
 

Promovează acest site

Share

Calendar „Cenăzeanul” 2019

 

 

Calendar Cenăzeanul 2021

Vizite din 13 martie 2020