Banat, live

 

Galerii de imagini

Din galeriile de imagini de mai sus puteți trimite cărți poștale virtuale rudelor, prietenilor și cunoscuților!

Acest site este realizat și administrat de: Dușan Baiski

Copyright © 2007-2015. Primăria Cenad. Toate drepturile rezervate.

Bun venit în Cenadul virtual!

 

Cenad, catedrala din 1041-1046, demolata in 1868. Desen din sec. al XVIII-lea
1002 - Cea dintâi mănăstire de pe teritoriul României de astăzi a existat în jurul anului 1002 la Morisena (actuala comună Cenad din judeţul Timiş). A purtat hramul „Sf. Ioan Botezătorul“ şi era de călugări răsăriteni. 
1030 – La Cenad (judeţul Timiş) ia fiinţă prima şcoală de pe teritoriul României de astăzi, limba de predare fiind latina. (www.banaterra.eu)
 
Muzeul local Cenad
Cu prilejul aniversării a doi ani de la înfiinţarea Asociaţiei Concordia din Cenad, „Casa germană“ din această localitate bănăţeană a găzduit sâmbătă, 3 decembrie 2005, o serie de manifestări culturale organizate de asociaţia sărbătorită, cu sprijinul Consiliul Local şi al Primăriei  Cenad.... ... (continuare

 
Biserica manastirii Morisena din Cenad
Mănăstirea de maici „Morisena “, cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” - 24 iunie, a fost înfiinţată în anul 2003 pentru motivul că la Cenad (vechea Morisena) exista în jurul anului 1002 o mănăstire de călugări răsăriteni, cea mai veche atestată documentar de pe teritoriul ţării noastre. S-a constatat şi că prezenţa unui locaş monahal în acea parte a eparhiei ar contribui la revigorarea vieţii bisericeşti.  ... (continuare)
 
„Parcul natural Lunca Muresului este constituit in aval de municipiul Arad, de-a lungul raului Mures   pana la granita cu Ungaria, pe o suprafaja de 17,166 ha, din care cea mai mare parte este acoperita de padure... 
 Parcul natural cuprinde patru rezervatii naturale: "Padurea Cenad"-310,5 ha; "Insula Mare Cenad" - 3,0 ha; "Insulele Igris" - 3,0 ha si "Prundul Mare" - 654,9 ha, din care primele trei sunt recunoscute la nivel national ca arii protejate.“ 
Agenda zilei (Arad)
 
Armonia lumii - Gerard din Cenad
Gerard din Cenad este considerat cel dintâi scriitor de pe teritoriul României de astăzi. Cartea sa, „Armonia lumii sau tălmăcire a cântării celor trei coconi către Isingrim Dascălul ”, a apărut la Editura „Meridiane”, Bucureşti, 1984. 
Punctul de trecere a frontierei Cenad
În data de 20 octombrie 2002 s-a deschis  Vama Cenad (Punctul de trecere a frontierei Cenad - Kiszombor) între România şi Ungaria.

Post vacant

Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011;

• Condiţiile specifice: cele prevăzute în fişa postului:

- studii: - Licenţiat în Ştiinţe economice;

- vechimea în specialitatea studiilor: - minim 5 ani vechime;

- alte specializări, abilităţi şi competenţe: - operare PC nivel mediu;

• Probele stabilite pentru concurs: - proba scrisă şi interviul;

• Bibliografia: 

• Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală-Cap.I

• Legea nr.477/2004 - privind Codul de conduită personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

• Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale.

• Legea nr.82/1991 - privind legea contabilităţii.

• O.M.F.P. nr.1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţilor publice, pecum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

• O.M.F.P. nr.2861/2009-Organizarea şi efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

• Locul organizării probei scrise la Sediul Primariei Cenad în data de 07.05.2015, ora 9.00, iar pentru proba interviului pe data de 08.05.2015, ora 10.00. 

 PRIMAR,

 Crăciun Nicolae

Promovează site-ul!

Share this

Cenăzeanul 2015

Imagini din Cenad

Mureșul, la Cenad

Sondaj

Unde s-a născut Gerard din Cenad?:
 • 84 imagini
 • 364 articole
 • Vizitatori

  Din data de 28 aprilie 2014

  Flag Counter

  Vizitatori din data de

  28 aprilie 2014:

  Din data de 17 mai 2014